Lignatec Hoja Oculta

  • Fulla oculta al costat exterior
  • Perfilat elegant i estret a la fusta del costat interior
  • Triple vidre de 36mm estandar amb Ug 0.7W/m2K
  • Valor de aïllament tèrmic de la finestra Uw 0.9W/m2K amb vidre – càmara Ug 0.7W/m2K
  • Profunditat del marc 84 mm.
  • Estabilitat de la fulla utilitzant unió adhesiva amb el vidre

Valores de aislamiento térmico según EN ISO 10077-1:2006

Vidrio de protección térmicaMarco de ventana Uf [W/m²K]Vidrio Ug [W/m²K]Ventana Uw [W/m²K]
Triple vidrio S-Valor1,20,70,94
Triple vidrio S-Valor1,20,81,0
Triple vidrio S-Valor1,20,91,1

Detalles de sistema

Demana’ns més informació. Et farem un pressupost a mida sense cap compromís.