FIN-Project AV logofinstral

  • La entrada de llum i energia poden ser regulades individualment
  • Veneciana integrada en el intermig protegit front l’intempèrie
  • Disminució del grau total de la transmisió d’energia (valorg) del 54% (veneciana oberta) al 10% (veneciana tancada)